Minggu, 29 November 2009

sesungguhnya...

berPura2 tegaR daLam men9hadapi sTiap perMasaLahan...
berPura2 tersenyum daLam sTiap haL yan9 menjenuHkan..

smua itu meman9 munaFik..

tp Q taK mampu menutup maTa..

kaRena ini adaLah aSa yan9 sedan9 Ku rasaKan saT ini...

Ktika Ku bRuSaHa tuK te9ar aTs aPa yan9 terJadi Pada Ku kini...

hanYaLah kePenaTan yan9 KuraSa...

ba9iKu sTiap keJadian adaLah pen9aLaman penTin9...
namun Ku hanYa mamPu tuK meneTesKan air maTa aTas apa yan9 terJadi saT ini...

Ktika Ku buTuhKan Ketena9an n perHatian oLeh Stiap or9 yan9 berada didekaTKu kini...

taPi...
mreka sLL mencemooh n siBuK d9n urusan mRk masing2..

tanPa mReKa saDari...
mRk taK pnH berTanYa aPa yan9 sedaN9 Ku rasakan kiNi...

rinduku untuk kaLian oRang2 terdeKatKu...
kuHarap kaLian mampu mengerTi apa yan9 kuRasa...


_pyn88_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar